RIGHT    [en]
Class: Misc, Datatype: N/A
Created on 11/11/16 by root    Last updated 10/13/17    External ID: 5141AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Names & Synonyms

RIGHT   FULLY_SPECIFIED   [en]
  External ID: 2246BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Droit   FULLY_SPECIFIED   [fr]
  External ID: 137455BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
dwat   FULLY_SPECIFIED   [ht]
  External ID: 137456BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Descriptions

Location or laterality.   [en]
  External ID: 1766FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Custom Attributes

None

Mappings

  Relationship Source Code Name
SAME-AS AMPATH / AMPATH 5141 -
SAME-AS IHTSDO / SNOMED-CT 24028007 -

Inverse Mappings

  Relationship Source Code Name
  CONCEPT-SET CIEL / CIEL 1239 ANATOMIC LOCATIONS
  Q-AND-A CIEL / CIEL 5976 CHEST PAIN LOCATION
  Q-AND-A CIEL / CIEL 159370 Lung finding location
  Q-AND-A CIEL / CIEL 160594 Laterality
  Q-AND-A CIEL / CIEL 163749 Pozisyon do fetis