Weeks    [en]
Class: Misc, Datatype: N/A
Created on 11/08/16 by root    Last updated 10/13/17    External ID: 1073AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Names & Synonyms

Weeks   FULLY_SPECIFIED   [en]
  External ID: 1147BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Semanas   FULLY_SPECIFIED   [es]
  External ID: 123592BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Descriptions

Generic temporal answer to question.   [en]
  External ID: 1076FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Custom Attributes

None

Mappings

  Relationship Source Code Name
SAME-AS IHTSDO / SNOMED-CT 258705008 -
SAME-AS AMPATH / AMPATH 1073 -
SAME-AS PIH / PIH 2160 -

Inverse Mappings

  Relationship Source Code Name
  CONCEPT-SET CIEL / CIEL 1732 Duration units
  Q-AND-A CIEL / CIEL 1188 TACHYPNEA DURATION
  Q-AND-A CIEL / CIEL 1732 Duration units
  Q-AND-A CIEL / CIEL 5959 COUGH DURATION
  Q-AND-A CIEL / CIEL 5962 SHORTNESS OF BREATH DURATION
  Q-AND-A CIEL / CIEL 5971 CHEST PAIN DURATION
  Q-AND-A CIEL / CIEL 5979 Nausea duration
  Q-AND-A CIEL / CIEL 5981 Vomiting duration
  Q-AND-A CIEL / CIEL 5984 DIARRHEA DURATION
  Q-AND-A CIEL / CIEL 5994 VAGINAL DISCHARGE DURATION
  Q-AND-A CIEL / CIEL 5996 URETHRAL DISCHARGE DURATION
  Q-AND-A CIEL / CIEL 6018 REFUSAL TO FEED DURATION
  Q-AND-A CIEL / CIEL 161244 Unit of time
  Q-AND-A CIEL / CIEL 163541 unité d'âge