Days    [en]
Class: Misc, Datatype: N/A
Created on 11/08/16 by root    Last updated 10/13/17    External ID: 1072AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Names & Synonyms

Days   FULLY_SPECIFIED   [en]
  External ID: 1146BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Dias   FULLY_SPECIFIED   [es]
  External ID: 123591BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Jours   FULLY_SPECIFIED   [fr]
  External ID: 136080BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Jou   FULLY_SPECIFIED   [ht]
  External ID: 136081BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Descriptions

Generic temporal answer to question.   [en]
  External ID: 1075FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Custom Attributes

None

Mappings

  Relationship Source Code Name
SAME-AS IHTSDO / SNOMED-CT 258703001 -
SAME-AS AMPATH / AMPATH 1072 -

Inverse Mappings

  Relationship Source Code Name
  CONCEPT-SET CIEL / CIEL 1732 Duration units
  Q-AND-A CIEL / CIEL 1188 TACHYPNEA DURATION
  Q-AND-A CIEL / CIEL 1732 Duration units
  Q-AND-A CIEL / CIEL 5959 COUGH DURATION
  Q-AND-A CIEL / CIEL 5962 SHORTNESS OF BREATH DURATION
  Q-AND-A CIEL / CIEL 5971 CHEST PAIN DURATION
  Q-AND-A CIEL / CIEL 5979 Nausea duration
  Q-AND-A CIEL / CIEL 5981 Vomiting duration
  Q-AND-A CIEL / CIEL 5984 DIARRHEA DURATION
  Q-AND-A CIEL / CIEL 5994 VAGINAL DISCHARGE DURATION
  Q-AND-A CIEL / CIEL 5996 URETHRAL DISCHARGE DURATION
  Q-AND-A CIEL / CIEL 6018 REFUSAL TO FEED DURATION
  Q-AND-A CIEL / CIEL 161244 Unit of time
  Q-AND-A CIEL / CIEL 163541 unité d'âge